OM OS

Nordmors Revision:

Nordmors Revision er i løbet af de seneste 20 år blevet en stærk spiller i det Nordvestjyske med en sund forretning i god udvikling.

Det, der er afgørende for os som revisionsfirma, er nærhed til vore kunder. Vi står til rådighed for vore kunder og kommer med gennemarbejdede løsningsforslag i øjenhøjde med kunden, så snart behovet opstår. Pålidelighed og troværdighed er nøgleord for vor forretning, og det sikres gennem løbende kontakt til kunden og forståelse for kundens situation.

Derfor er vor målsætning engagement, høj service samt at være en pålidelig partner for vore kunder. Fagligheden sikres gennem medlemskaber af Agro-gruppen Danmark og foreningen af Danske Revisorer FSR. Gennem disse medlemsskaber samt deltagelse i eksterne kurser sikrer vi at vor viden løbende ajourføres, så vi kan leve op til dine forventninger.

Revisionskontorets historie:

Nordmors Revision blev grundlagt i 1997 som et lille revisionskontor i hjemmet. Det var et arbejde, vi beskæftigede os med sideløbende med landbruget. Revisionskontoret udviklede sig hurtigt, og det blev til en fuldtidsbeskæftigelse. Der kom yderligere to ansatte til og revisionskontoret fik behov for mere plads og bedre lokaler. Derfor byggede vi et nyt revisionskontor i Sejerslev i 1999, hvorefter landbruget blev frasolgt. I dag holder vi til i disse lokaler på Dronningevænget 18 i Sejerslev.

Siden starten har revisionskontoret været i god udvikling og beskæftiger nu 8 medarbejdere.
Vi er medlem af foreningen af Danske Revisorer FSR, samt Agro-gruppen Danmark. Gennem disse medlemskaber samt deltagelse i eksterne kurser sikrer vi, at vor viden løbende bliver ajourført bl.a. indenfor den nyeste lovgivning og regnskabspraksis indenfor revision. Kundekredsen består både af landbrugsmæssige-, bymæssige og industrielle erhverv samt foreninger.

Værdier:

Dig, som kunde er det vigtigste for os og derfor er du som altid i fokus!

Vores vigtigste kriterier for at opnå din tilfredshed er engagement, høj service samt at være en pålidelig og troværdig samarbejdspartner.

Det er endvidere vort mål at yde kvalitetsarbejde til tiden og til konkurrencedygtige priser.

Kontakt:

Du kan altid kontakte os for rådgivning, aftale af møde eller få et uforpligtende tilbud via:

Tlf: 97 75 11 36

Partnerskaber:

Vi er medlem af foreningen af danske Revisorer FSR, samt Agro-gruppen Danmark. Disse medlemskaber samt kursusdeltagelse sikrer, at vor viden løbende bliver ajourført, så vi kan leve op til dine forventninger.

Aktuel information fra
Told og Skat.

Aktuelt fra Erhvervs– og Selskabsstyrelsen.

Folketinget –
Love og regler.

Foreningen Danske Revisorer

Samarbejde mellem landbrugsrevisorer.

Professionel kvægbrugs- og bedriftsrådgivning.